Brandskydd 2021

Frågor till föreläsarna?

Tryck på knappen nedan för att ställa dina frågor till föreläsarna.

Ställ din fråga här
Välkommen till Brandskydd 2021 Välkommen till Brandskydd 2021

BRANDSKYDD 2021
Stockholm, 10-11 november

Glädjande nyheter! Brandskydd 2021 kommer att genomföras som planerat den 10-11 november på Folkets hus i Stockholm. Restriktionerna tas bort och deltagarataken för offentliga tillställningar försvinner helt från den 29 september i Sverige. Detta innebär att konferensen Brandskydd 2021 genomförs som planerat. Vi bjuder in alla våra branschkollegor och företag till Sveriges största mötesplats och konferens för dig som arbetar med byggnadstekniskt- och förebyggande brandskydd.


Vi uppmanar er som skall gå på konferensen att inte dröja med att anmäla sig. Vi har ett fullmatat med många intressanta programpunkter. På Brandskydd 2021 får du möjlighet att träffa kollegor från branschen, nätverka och utbyta erfarenheter. I anslutning till konferensen presenterar företag från branschen dom senaste nyheterna. Vi ser fram emot att äntligen få träffas och nätverka på plats.

Välkommen till Brandskydd 2021 den 10-11 november på Folkets Hus i Stockholm!

Brandskydd 2021 Brandskydd 2021 - 10-11 november - Brandskydd Välkommen till Brandskydd 2021

Konferensquizet på Brandskydd 2021!

Vi har tillsammans med våra utställare sammanställt en Konferensquiz i utställningslokalen. Leta upp och svara på 20 frågor i utställningsmontrarna. Alla som deltager och svarar rätt är med i utlottningen av fina priser.

1:a pris är en Apple Watch! Lämna in ditt svar senast den 11 november kl. 10:45 i någon av våra quizlådor. Vinnaren utses i slutet av konferensen. För att deltaga i tävlingen måste man vara närvarande vid dragningen. Lycka till!

img/bs2021/slidelogos/marioff.png
img/bs2021/slidelogos/byggteknik.png
img/bs2021/slidelogos/flameguard.png
img/bs2021/slidelogos/fireseal.png
img/bs2021/slidelogos/isover.png
img/bs2021/slidelogos/protega.png
img/bs2021/slidelogos/akzo.png
img/bs2021/slidelogos/dafo.png
img/bs2021/slidelogos/stobich.png
img/bs2021/slidelogos/sewatek_250.png
img/bs2021/slidelogos/ultrafog.png
img/bs2021/slidelogos/gpbm.png
img/bs2021/slidelogos/eldvatten_250.png
img/bs2021/slidelogos/pm.png
img/bs2021/slidelogos/polyseam.png
img/bs2021/slidelogos/bimfire.png
img/bs2021/slidelogos/svebab.png
img/bs2021/slidelogos/promat.png
img/bs2021/slidelogos/hagab.png
img/bs2021/slidelogos/husbyggaren.png
img/bs2021/slidelogos/vindico.png
Utställning
Välkommen till Brandskydd 2021 Välkommen till Brandskydd 2021

Programmet på Brandskydd 2021 kommer bla att innehålla:

  • Boverket informerar
  • MSB informerar - Ny tillsynsföreskrift, Nationell strategi bostadsbränder m.m.
  • Utrymningshissar – forskningsläget, ny standard och praktisk tillämpning
  • Bränsleceller för energilagring i byggnader - Risker och möjligheter med vätgas
  • Skäligt Brandskydd vid tillsyn i kulturbyggnader
  • Arbetsmiljöverkets Föreskrifter 2020:1 – ny vägledning från BRA
  • Forskning om att bygga i trä

Fullständigt program

Våra föreläsare på Brandskydd 2021

Carl Pettersson

RED Fire Engineers Sweden

Carl Pettersson från RED Fire Engineers Sweden som jobbar mycket med brandskyddsfrågor kopplat till träbyggnader kommer moderera blocket tema: trähus.
Det kommer bli ett väldigt intressant block med presentationer från flera träbyggnadsexperter om det senaste inom forskning, förståelse kring komplex branddynamik och hur utmaningar kan hanteras i praktiken. Blocket kommer knytas ihop med räddningstjänstens perspektiv på insats i träbyggnader och en allmän diskussion med konferensdeltagare. - Carl.

Läs mer om Carl

Johan Stråhle

Västerås stift, Svenska kyrkan

Johan Stråhle kommer till Brandskydd 2021 för att, tillsammans med Johanna Jansson och Per Karlsson, berätta om Skäligt brandskydd i kulturbyggnader enligt LSO.
Johan Stråhle har en bakgrund som entreprenör, beställare och konsult. Sedan 2014 jobbar han som stiftsingenjör i Västerås stift, Svenska kyrkan och jobbet består till stor del i att hjälpa församlingar (som är de som är formella ägare av byggnaderna och verksamhetsutövare) med deras byggnads- och fastighetsfrågor. När man kommer till brandskyddsfrågor i de äldre byggnaderna, exempelvis kyrkorna, är det flera lagar, krav och förutsättningar - ofta med motstridiga intressen och syften - man måste ta hänsyn till. Kulturmiljölagen, LSO och överenskommelsen med staten vid millennieskiftet för att nämna några, och mitt mellan dessa regelverk skall man fortsätta bedriva den verksamhet man haft i samma byggnad i många hundra år. Man behöver ha insikt i och förståelse för alla dessa aspekter för att hitta bra, säkra och skäliga lösningar – tillsammans.

Läs mer om Johan

Patrik Perbeck

MSB

Patrik Perbeck är chef på enheten för inriktning av skydd mot olyckor på MSB. Patrik kommer till Brandskydd 2021 för att berätta lite nyheter och delge information från MSB.

Läs mer om Patrik

Viveka Odlén

SIS

Viveka Odlén är projektledare på Svenska institutet för standarder och ansvarig för standardisering inom Brandsäkerhet, Brand och räddning, Taksäkerhet, tillgänglighet och bevarande av kulturarv. Viveka kommer på Brandskydd 2021, tillsammans med Mårten Lindström från Samhällsbyggandets regelforum, att prata om Hur standardiseringen möter upp behov som uppstår inom byggregler och brandskydd och hur vi koordinerar, organiserar och lägger upp detta arbete.

Läs mer om Viveka

Brandskydd 2021 arrangeras av

Brandskydd 2021 Brandskydd 2021 - 10-11 november - Brandskydd